Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Корисні посилання

Асоціація міст України

Склад робочої групи

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

з організації проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування Дніпрорудненської міської ради

 

Голова робочої групи:

Сергій Петелько - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради апарату міської ради та її виконавчого комітету;

Заступник голови робочої групи:

Сергій Малиш - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради апарату міської ради та її виконавчого комітету;

Секретар робочої групи:

Вікторія Сірівля - головний спеціаліст з питань екології апарату міської ради та її виконавчого комітету;

Члени комісії:

Галина Сергієнко - начальник відділу з земельних питань апарату міської ради та її виконавчого комітету;

 

Таїсія Редько - провідний спеціаліст з питань благоустрою апарату міської ради та її виконавчого комітету;

 

Тетяна Сидоренко - начальник відділу архітектури, містобудування, капітального будівництва апарату міської ради та її виконавчого комітету;

 

Анна Ткаченко - провідний спеціаліст з питань будівництва та архітектури апарату міської ради та її виконавчого комітету;

 

Валерій Самойлов - член виконкому міської ради, головний спеціаліст з охорони навколишнього середовища ПрАТ «ЗЗРК»;

 

Віктор Вавіло - інженер з охорони навколишнього середовища КП «Комфорт» ДМР;

 

Олексій Москот – головний інженер КП «Дніпрорудненські теплові мережі»;

 

Юлія Райник – заступник директора-начальник відділу НПП «Великий Луг».

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування Дніпрорудненської міської ради 

1. Загальні положення.

1.1. Робоча група з організації проведення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) проектів документів державного планування (далі ДДП) Дніпрорудненської міської ради є консультативно-дорадчим органом та створена з метою сприяння сталому розвитку об’єднаної громади шляхом охорони навколишнього природного середовища, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування, врахування питання охорони здоров’я та довкілля для запобігання настання невідворотних помилок та невиправданих витрат під час розробки та реалізації документів державного планування до їх прийняття.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, нормативними актами голови Запорізької обласної державної адміністрації та цим Положенням.

1.3. Робоча група утворюється та припиняє свою діяльність на підставі рішення сесії Дніпрорудненської міської ради.

2. Основні завдання.

Основними завданнями робочої групи є:

2.1. Організація проведення СЕО проектів ДДП Дніпрорудненської міської ради та змін до них.

2.2. Прийняття рішення про необхідність проведення СЕО при внесенні змін до ДДП.

2.3. Інформування громадськості про стадії проведення СЕО.

2.4. Збір зауважень і пропозицій від всіх зацікавлених сторін для врахування їх в документації з СЕО.

2.5. Розроблення документації з СЕО, передача її на затвердження та розміщення на офіційному веб-сайті Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету.

2.6. Проведення моніторингу фактичного впливу впровадження планованої діяльності на довкілля.

3. Права.

Робоча група має право:

3.1. Утворювати експертні та робочі підгрупи із залученням посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і громадськості.

3.2. Запрошувати посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій і громадськість до участі в засіданнях робочої групи з правом дорадчого голосу.

3.3. Одержувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на робочу групу завдань.

3.4. Готувати та вносити пропозиції щодо змін до ДДП.

4. Організація роботи.

4.1. Робочу групу очолює голова. На голову робочої групи покладається відповідальність за контроль над процесом проведення СЕО.

4.2. Робоча група діє за принципом самоорганізації.

4.3. Відповідальність за проведення СЕО, а також підготовку аналітичних звітів покладається на членів робочої групи.

4.4. Організаційною формою роботи робочої групи є відкриті засідання, на яких голова робочої групи, заступник та члени робочої групи можуть вносити свої пропозиції щодо тематики розгляду питань.

4.5. Засідання робочої групи є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу робочої групи.

4.6. Рішення робочої групи приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх його членів та оформлюються протоколами, які підписує голова або головуючий на засіданні та секретар робочої групи.

4.7. У разі відсутності на засіданні голови робочої групи його повноваження виконує його заступник.

4.8. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою обґрунтовану особисту думку, що додається до протоколу засідання та є його невід’ємною частиною.

4.9. Рішення робочої групи, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для розгляду і виконання відповідними виконавчими органами Дніпрорудненської міської ради.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Голова робочої групи організовує роботу робочої групи, визначає дату, час і місце проведення її засідання, скликає засідання та головує на них, визначає перелік питань, що вносяться на засідання, та формує порядок денний засідання.

5.2. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи та протоколів засідань забезпечує її секретар.