Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

Від 27 січня 2016 № 28

м. Дніпрорудне

 

Про затвердження Порядку розгляду

письмових звернень громадян

у Дніпрорудненській міській раді

Василівського району Запорізької області

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення, вдосконалення розгляду звернень громадян та створення більш сприятливих умов для реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органу місцевого самоврядування, керуючись пп. 1 п. б ст. 38, п. 20 ч. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити Порядок розгляду письмових звернень громадян у Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області (додається).

2.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами виконкому Торопову Н.А.

 

 

 

Міський голова Ю.М.КОРОБОВ

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

27 січня 2016 № 28

 

ПОРЯДОК

розгляду письмових звернень громадян у

Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області

 

1.Розгляд письмових звернень громадян у Дніпрорудненській міській раді (далі –міська рада) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348, Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

Письмові звернення в електронній формі направляються на спеціально визначену адресу електронної пошти Дніпрорудненської міської ради для відправлення письмових звернень громадян у електронній формі: press@dnrada.gov.ua

2.Звернення, що надійшли до міської ради, реєструються у загальному відділі міської ради у день надходження згідно із Класифікатором звернень громадян.

При реєстрації звернень на першому аркуші звернення проставляється відповідний штамп загального відділу міської ради із зазначенням дати та вхідного номеру відповідного звернення.

У разі особистого подання письмового звернення, на вимогу громадянина, на першому аркуші копії звернення, яку він залишає собі, проставляється відповідний штамп, дата надходження та вхідний номер звернення.

Письмові звернення, що надійшли в електронній формі, роздруковуються та реєструються як письмові звернення.

3.Облік письмових звернень здійснюється загальним відділом у реєстраційному журналі. Провідним спеціалістом загального відділу на кожне звернення заповнюється картка звернень громадян (форма картки у додатку 1).

4.Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

5.У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, міський голова згідно з чинним законодавством може прийняти рішення про припинення розгляду звернення на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень. Проект відповіді заявнику про припинення розгляду питання готується виконавцем спільно з юридичним відділом апарату міської ради та її виконавчого комітету. 

Подальші звернення від таких заявників з питань, розгляд яких припинено, міською радою не розглядаються, про що виконавець повідомляє заявника у термін, не більше п’яти днів з дня надходження такого звернення до міської ради (зразок повідомлення у додатку 2).

6.Звернення, в якому не викладено зміст питання, або суть його є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

7.Міський голова на кожному зверненні зазначає резолюцію щодо розгляду звернення безпосереднім виконавцям, які несуть особисту відповідальність за дотримання терміну розгляду звернення.

8.У разі відсутності міського голови, таке звернення розглядається першим заступником міського голови, який виконує його обов’язки.

9.Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень міської ради, пересилаються за належністю в термін, не більше п’яти днів з дня надходження до міської ради, про що повідомляється громадянину, який подав звернення (зразок повідомлення у додатку 3).

Повідомлення громадянину про направлення його звернення на розгляд за належністю до органу, до компетенції якого відноситься розгляд його звернення, а також листи та повідомлення громадянам про пересилання звернень, помилково надісланих до міської ради (зразок листа у додатку 4) підписує міський голова.

10.Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії, чи рішення яких оскаржуються.

11.Підготовку матеріалів для відправки звернень на розгляд відповідальним виконавцям, відповідно до резолюцій керівника, та оперативний контроль за дотриманням термінів розгляду звернень здійснює провідний спеціаліст загального відділу. Термін розгляду обов’язково зазначається у реєстраційній картці.

12.Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть персонально посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

13.За результатами розгляду звернень, що перебувають на контролі в міській раді, письмова відповідь заявникам надається за підписом міського голови.

14.Інформація народним депутатам України, депутатам обласної ради та районної ради за розглядом звернень громадян готується виключно за підписом міського голови, попередньо узгоджується із заступником міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому відповідно до функціонального розподілу обов’язків між першим заступником, секретарем ради, керуючим справами виконкому.

15.Відповідь заявнику на початку має містити у лівому куті короткий зміст питання за формою «Про…» та шанобливе звернення з використанням імені та по-батькові заявника – «Шановний (а) …!». У разі, якщо ім’я та по-батькові заявника не відомі, використовується форма з прізвищем заявника – «Шановний пане (пані) …!». Безпосередньо перед підписом керівника відповідь закінчується фразою – «З повагою».

За бажанням заявника письмова відповідь направляється в електронній формі на адресу електронної пошти заявника. Для відправлення в електронній формі письмова відповідь має бути відсканованою на офіційному бланку із зазначенням вихідного реєстраційного номера та за підписом керівника.

Відповідь на письмове звернення, яке подане в електронній формі, надається з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

16.У разі необхідності продовження терміну розгляду звернення, відповідальним виконавцем надсилається повідомлення заявнику до закінчення основного терміну розгляду звернення.

17.Довідка про результати розгляду звернень, що перебувають на контролі в міській раді разом із підписаною міським головою відповіддю заявнику та матеріалами звернення надаються відповідальним виконавцем до загального відділу для зняття з контролю.

18.Рішення про зняття звернень з контролю приймає міський голова шляхом накладання резолюції «До справи» на довідці про результати розгляду звернення.

19.У разі необхідності відповідна посадова особа може залишити звернення на контролі до остаточного вирішення та інформування заявника про остаточні результати розгляду. В такому випадку, заявнику до кінця остаточного розгляду його звернення, надається проміжна відповідь у встановлений чинним законодавством термін.

20.Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до загального відділу для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

21.Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Додаток 1-4 до розпорядження міського голови 27 січня 2016 № 28 

 

Керуюча справами виконкому Н.А.Торопова