Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

Від 27 січня 2016 № 29

м. Дніпрорудне

 

 

Про затвердження Порядку опрацювання

усних звернень громадян, що надійшли

за допомогою засобів телефонного зв’язку,

у Дніпрорудненській міській раді

Василівського району Запорізької області

 

На підставі Закону України «Про звернення громадян», з метою забезпечення механізму опрацювання усних звернень громадян, які надходять до Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області за допомогою засобів телефонного зв’язку, керуючись пп.1 п. б ст.38; п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, у Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області (додається).

2.Визначити номер телефону 0 (6175) 6-18-12 (приймальня міського голови), як засіб телефонного зв’язку, за яким прийматимуться усні звернення громадян до Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

3.Керуючій справами виконкому Тороповій Н.А. розмістити на офіційному веб-сайті Дніпрорудненської міської ради інформацію про номер телефонного зв’язку, за яким прийматимуться усні звернення громадян у Дніпрорудненській міській раді.

4.Загальному відділу апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету здійснювати контроль за станом розгляду усних звернень громадян.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами виконкому Торопову Н.А.

 

 

 

Міський голова Ю.М.КОРОБОВ

 

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

27 січня 2016 № 29

 

ПОРЯДОК

опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку, у Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області

 

І. Загальні положення

1.Порядок опрацювання усних звернень громадян, що надійшли за

допомогою засобів телефонного зв’язку, у Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області (далі – Порядок) регламентує механізми надходження та опрацювання у Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області (далі – міській раді) усних звернень громадян, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку.

2.Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку можуть надходити до міської ради також з:

1)Урядової гарячої лінії через Урядовий контактний центр;

2)гарячих телефонних ліній керівників вищих органів влади;

3)гарячої телефонної лінії Запорізької обласної державної адміністрації;

4)гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Запорізької обласної державної адміністрації та його заступників;

5)гарячої телефонної лінії Василівської районної державної адміністрації Запорізької області;

6)гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької області та його заступників, керівника апарату;

7)інших органів влади відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

3.Усні звернення громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку подаються до міської ради виключно за телефонними номерами та у спосіб, що визначений у цьому Порядку.

 

ІІ. Гаряча телефонна лінія Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області

1.Гаряча телефонна лінія міської ради є спеціальним постійно діючим засобом телекомунікації для забезпечення можливості подання усних звернень громадянами до міської ради та отримання ними консультацій у телефонному режимі.

2.Гаряча телефонна лінія міської ради не передбачає подання в телефонному режимі запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.Дзвінки на Гарячу телефонну лінію міської ради приймаються за номером: (06175) 6-18-12 секретарем керівника протягом робочого часу з 08:00 до 17:00 (п’ятниця з 08:00 до 16:00) з перервою на обід з 12:00 до 13:00. Гаряча телефонна лінія міської ради не працює у дні офіційних державних свят та дні, що визначаються вихідними відповідно до чинного законодавства України.

4.Прийом дзвінків, реєстрацію та первинне опрацювання звернень забезпечує секретар керівника, а також отримує згоду громадянина на опрацювання його персональних даних у ході розгляду його звернення, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Секретар керівника надає оперативну консультацію громадянину, якщо він звертається з питанням, яке потребує оперативної консультації, щодо компетенції певних органів влади або їх структурних підрозділів, їх місце знаходження або контактних телефонів. У разі, якщо громадянин звертається із усним зверненням, секретар керівника реєструє відповідне звернення у журналі реєстрації.

5.Розсилку звернень на розгляд безпосереднім виконавцям за зверненнями, відповідно до резолюцій міського голови, контроль термінів розгляду, контроль результатів розгляду здійснює провідний спеціаліст загального відділу.

 

ІІІ. Гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами міського голови, першого заступника міського голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому та керівників підрозділів апарату Дніпрорудненської міської ради

1.Міський голова, перший заступник, секретар ради, керуючий справами виконкому, начальники юридичного відділу та відділу з земельних питань Дніпрорудненської міської ради у дні особистих прийомів громадян за затвердженим графіком проводять гарячі телефонні лінії спілкування із громадянами за номерами та здійснюють відповідну реєстрацію у журналах:

з/п Посада День прийому Робочий телефон

1. Міський голова Понеділок

з 09:00 до11:00

з 14:00 до 17:00 (06175)

7-61-27

2. Секретар ради Середа

з 09:00 до11:00

з 14:00 до 17:00 (06175)

7-61-21

3. Перший заступник міського голови Четвер

з 09:00 до11:00

з 14:00 до 17:00 (06175)

7-61-28

4. Керуюча справами виконкому П’ятниця

з 09:00 до11:00

з 13:00 до 16:00 (06175)

7-61-23

5. Начальник юридичного відділу Перший, третій вівторок

з 09:00 до11:00

з 14:00 до 17:00 (06175)

7-61-29

6. Начальник відділу з земельних питань Другий, четвертий вівторок

з 09:00 до11:00

з 14:00 до 17:00 (06175)

7-61-61

 

2.Організацію розгляду та опрацювання результатів гарячих телефонних ліній спілкування із громадянами міського голови забезпечує загальний відділ.

3.Перший заступник міського голови, секретар ради, керуючий справами виконкому, керівники підрозділів усні звернення, що надійшли до міської ради за допомогою телефонного зв’язку за їх робочим телефонним номером, здійснюють розгляд особисто та в журналі реєстрації зазначають результати розгляду усних звернень громадян на гарячі телефонні лінії.

 

IV. Розгляд усних звернень громадян,

що надійшли за допомогою телефонного зв’язку

1.Усні звернення, що надійшли до міської ради за Гарячими телефонними лініями міської ради розглядаються протягом 15 календарних днів з моменту їх реєстрації.

2.Усні звернення, які отримані за допомогою засобів телефонного зв’язку, направлені на розгляд до міської ради вищими органами влади та поставлені ними на контроль, розглядаються у межах термінів, передбачених дорученнями керівників вищих органів влади.

3.Усі інші усні звернення розглядаються у межах термінів, що передбачені чинним законодавством.

4.Міський голова здійснює первинний розгляд та накладає резолюції за усними зверненнями, що надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку до міської ради.

5.У разі відсутності міського голови усні звернення розглядає керівник, що заміщує його згідно із розпорядженням міського голови.

6.Розгляд усних звернень, що надійшли за допомогою телефонного зв’язку, безпосередніми виконавцями за зверненнями, згідно з резолюціями керівника, здійснюється відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян у Дніпрорудненській міській раді, затвердженого розпорядженням міського голови від 27 січня 2016 року № 28, з урахуванням термінів розгляду передбачених цим Порядком.

 

 

Керуюча справами виконкому Н.А. Торопова