Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

У К Р А Ї Н А

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

вісімнадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 грудня 2016 № 13
м. Дніпрорудне  

Про внесення змін до Регламенту
Дніпрорудненської міської ради

 

У зв'язку з внесенням змін до ст.37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо відкликання депутата місцевої ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дніпрорудненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення третьої сесії Дніпрорудненської міської ради сьомого скликання від 24.12.2015 № 03 «Про затвердження Регламенту Дніпрорудненської міської ради», а саме:

- статтю 22 Розділу ІV викласти в наступній редакції:

«ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради можуть бути:

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції,

законів України, що встановлено судом;

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше

половини пленарних засідань ради, або засідань постійної комісії,

невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її

органів;

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої

ради основним принципам і положенням його передвиборної програми.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради. 

 

 

Міський голова Ю.М.КОРОБОВ