Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Корисні посилання

Асоціація міст України

Комісія з питань захисту прав дитини

С К Л А Д

комісії з питань захисту прав дитини Дніпрорудненської міської ради

 

Голова комісії:

 • Матвєєв Євгеній Сергійович - міський голова

Заступник голови комісії:

 • Лушнікова Наталія Володимирівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Секретар комісії:

 • Джемела Ніна Петрівна – начальник служби у справах дітей Дніпрорудненської міської ради

Члени комісії:

 • Орлова Ірина Вячеславівна - спеціаліст служби у справах дітей
 • Волик Яна Миколаївна – начальник юридичного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету
 • Панько Тетяна Олександрівна – завідувачка відділення соціальної роботи КУ «Центр соціального обслуговування»
 • Грабар Ігор Володимирович – начальник сектору превенції відділення поліції №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції
 • Медведєва Галина Вікторівна – начальник відділу соціального захисту в м.Дніпрорудне УСЗН Василівської РДА
 • Голобокова Оксана Миколаївна - психолог КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ І- ІІІ ст. № 1»
 • Каратанас Марина Іванівна – заступник директора з навчально – виховної роботи КЗ «Дніпрорудненська СШ «Світоч» І-ІІІ ст»
 • Анзіна Алла Олександрівна – соціальний педагог - КЗ «Дніпрорудненська СШ «Талант» І-ІІІ ст»
 • Арнаут Наталія Вікторівна – в.о. медичного директора КНП «Дніпрорудненський центр первинної медико-санітарної допомоги» ДМР

 

 

Начальник служби у справах дітей Ніна ДЖЕМЕЛА

 

 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини Дніпрорудненської міської ради

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі — комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Дніпрорудненської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до цього Положення.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою відповідним міністерством;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

позбавлення та поновлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

участь одного з батьків у вихованні дитини;

побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

встановлення і припинення опіки, піклування;

утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків міської, ради.

Голова комісії може мати заступника.

7. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради.

До складу комісії на громадських засадах входять представники закладів освіти, медицини, соціального захисту та МВП.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей.

 

 

Начальник служби у справах дітей Ніна ДЖЕМЕЛА

 

Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини Дніпрорудненської міської ради та затвердження її складу